ข่าวและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Google Application เพื่อการสืบสวนสอบสวน วันที่ 26 มกราคม 2560

อีกหนึ่งความร่วมมือกับ Google ประเทศไทยกับ ThaiHotline คือการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Google Application เพื่อการสืบสวนสอบสวน โดยวิทยากรจาก Google คุณ Nirupa Calvin ตำแหน่ง Investigations and User Protection และคุณจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ เพื่อให้ความรู้ในเทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือของ Google เช่น Search, Google Account, YouTube ช่วยในงานสืบสวนของเจ้าหน้าที่ รวมถึงกรณีตัวอย่างจากต่างประเทศและแนวทางความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองเด็กของ Google โดยเป็นการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานต่อต้านการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์

อันประกอบไปด้วยประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชน (หรือ TICAC – Thailand Internet Crime Against Children), เจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) บุคลากรจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กระทรวงยุติธรรม และองค์กรภาคประชาสังคม ได้แก่ มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก (FACE), มูลนิธิสายเด็ก 1387, มูลนิธิกระจกเงา และไทยฮอตไลน์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 45 คน

Previous article
งานแถลงข่าวความร่วมมือในการต่อต้านการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ วันที่ 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรม Renaissance กรุงเทพฯ
Next article
กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ วันที่ 3 มีนาคม 2560