Monthly Archives: มีนาคม 2019

อบรมโครงการพัฒนาแกนนำและการสร้างเครือข่ายทำงานเพื่อปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดออนไลน์ วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเทวราช จ. น่าน

อบรมโครงการพัฒนาแกนนำและการสร้างเครือข่ายทำงาน เพื่อปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดออนไลน์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเทวราช จ. น่าน