ภาคีในประเทศ

สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นตัวกลางเพื่อติดต่อไปยัง ISP, Webmaster, Web hosting ของเว็บไซต์ในประเทศไทยที่จดทะเบียนจัดตั้ง เพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการวิสาหกิจที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และสนับสนุนช่วยเหลือ ติดตามความเคลื่อนไหวของการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ TISPA มีการทำข้อตกลงระหว่างสมาชิกในการร่วมมือประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการสร้างสังคมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยก็เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของสมาคม

สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตร่วมผลักดันนโยบายการดำเนินการกับเนื้อหาผิดกฎหมายและเป็นอันตรายบนสื่ออินเทอร์เน็ต โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) ในการกำกับดูแลเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง

ติดต่อสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น ITถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-263-8000 ต่อ 2075 ? website : http://www.tispa.or.th

สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นตัวกลางเพื่อติดต่อไปยัง ISP, Webmaster, Web hosting ของเว็บไซต์ในประเทศไทยที่จดทะเบียนจัดตั้ง เพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการวิสาหกิจที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และสนับสนุนช่วยเหลือ ติดตามความเคลื่อนไหวของการค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ TISPA มีการทำข้อตกลงระหว่างสมาชิกในการร่วมมือประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการสร้างสังคมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยก็เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของสมาคม

สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตร่วมผลักดันนโยบายการดำเนินการกับเนื้อหาผิดกฎหมายและเป็นอันตรายบนสื่ออินเทอร์เน็ต โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) ในการกำกับดูแลเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง

ติดต่อสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น ITถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-263-8000 ต่อ 2075 ? website : http://www.tispa.or.th

Previous article
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
Next article
สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association)สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association)