ไม่มีหมวดหมู่

สื่อลามกเด็ก อย่าเพิกเฉย!

วันหนึ่ง มนุษย์ได้สร้างเครื่องมือที่มหัศจรรย์ขึ้นมา นั่นก็คือ… คอมพิวเตอร์

จากนั้น…นวัตกรรมที่ตอบสนองการทำงานของคอมพิวเตอร์ก็ตามมา… อินเทอร์เน็ตจึงเกิดขึ้น

เป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด เพียงปลายนิ้วคลิก เราสามารถเรียน เล่น เชื่อมโยง สื่อสาร สร้างสรรค์ และแบ่งปัน เข้าถึงทุกที่ ทุกเวลา เชื่อมโลกทั้งใบเป็นหนึ่งเดียว

แต่ทุกสิ่ง…ล้วนมี 2 ด้าน อาชญากรรมออนไลน์ เนื้อหาผิดกฎหมาย รวมถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุด นั่นก็คือ เนื้อหาการละเมิดทางเพศต่อเด็ก

เด็กที่ตกเป็นเหยื่อ ควรได้รับการปกป้องดูแล ผู้กระทำผิดก็ควรได้รับการลงโทษ และคุณ…ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นหนึ่งพลังที่จะช่วยได้

และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายฮอตไลน์ INHOPE

ด้วยระบบการแจ้งของฮอตไลน์ คุณสามารถคลิกแจ้งภาพหรือวิดีโอการละเมิดทางเพศเด็ก โดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดของผู้แจ้ง

ทุกรายการแจ้ง จะได้รับการตรวจประเมินโดยนักวิเคราะห์เนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย

ถ้าพบว่าเป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย จะถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจและให้ผู้บริการอินเทอร์เน็ต

เนื้อหาที่ผิดกฎหมายจะถูกนำออกจากระบบ ป้องกันไม่ให้เข้าถึงโดยผู้ใช้คนอื่นๆ ผู้กระทำความผิดก็จะถูกดำเนินคดีและลงโทษ

เครือข่ายสมาชิกฮอตไลน์ INHOPE ทำงานร่วมกันในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณเนื้อหาการละเมิดทางเพศเด็ก

เครือข่าย INHOPE ช่วยสร้างสังคมอินเทอร์เน็ตที่ดีและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ให้ทรงคุณค่า สมเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมแห่งมนุษยชาติ

อย่าเพิกเฉย โปรดคลิกแจ้ง www.ThaiHotline.org เพื่อช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น

วันหนึ่ง มนุษย์ได้สร้างเครื่องมือที่มหัศจรรย์ขึ้นมา นั่นก็คือ… คอมพิวเตอร์

จากนั้น…นวัตกรรมที่ตอบสนองการทำงานของคอมพิวเตอร์ก็ตามมา… อินเทอร์เน็ตจึงเกิดขึ้น

เป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด เพียงปลายนิ้วคลิก เราสามารถเรียน เล่น เชื่อมโยง สื่อสาร สร้างสรรค์ และแบ่งปัน เข้าถึงทุกที่ ทุกเวลา เชื่อมโลกทั้งใบเป็นหนึ่งเดียว

แต่ทุกสิ่ง…ล้วนมี 2 ด้าน อาชญากรรมออนไลน์ เนื้อหาผิดกฎหมาย รวมถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุด นั่นก็คือ เนื้อหาการละเมิดทางเพศต่อเด็ก

เด็กที่ตกเป็นเหยื่อ ควรได้รับการปกป้องดูแล ผู้กระทำผิดก็ควรได้รับการลงโทษ และคุณ…ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นหนึ่งพลังที่จะช่วยได้

และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายฮอตไลน์ INHOPE

ด้วยระบบการแจ้งของฮอตไลน์ คุณสามารถคลิกแจ้งภาพหรือวิดีโอการละเมิดทางเพศเด็ก โดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดของผู้แจ้ง

ทุกรายการแจ้ง จะได้รับการตรวจประเมินโดยนักวิเคราะห์เนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย

ถ้าพบว่าเป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย จะถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจและให้ผู้บริการอินเทอร์เน็ต

เนื้อหาที่ผิดกฎหมายจะถูกนำออกจากระบบ ป้องกันไม่ให้เข้าถึงโดยผู้ใช้คนอื่นๆ ผู้กระทำความผิดก็จะถูกดำเนินคดีและลงโทษ

เครือข่ายสมาชิกฮอตไลน์ INHOPE ทำงานร่วมกันในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณเนื้อหาการละเมิดทางเพศเด็ก

เครือข่าย INHOPE ช่วยสร้างสังคมอินเทอร์เน็ตที่ดีและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ให้ทรงคุณค่า สมเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมแห่งมนุษยชาติ

อย่าเพิกเฉย โปรดคลิกแจ้ง www.ThaiHotline.org เพื่อช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น

Previous article
เวทีสิทธิเด็ก "ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิออนไลน์"
Next article
พี่จ๋า อย่าทำหนู