ออนไลน์ปลอดภัย

ข่าวปลอม หรือ FAKE NEWS คืออะไร

ข่าวที่แชร์ต่อ ๆ กันมา เป็นข่าวจริง หรือมั่ว?!ปลอมหรือไม่?! ข่าวปลอมมีกี่ประเภท แล้วแต่ละประเภทเป็นอย่างไร?!

ขอขอบคุณที่มาและภาพประกอบ
: Facebook Law Chula Academic Conference

Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมการคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมการคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ รุ่นที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน