กฎหมายน่ารู้

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข่าวปลอม หรือ FAKE NEWS

ขอขอบคุณที่มาและภาพประกอบ
: Facebook Law Chula Academic Conference

Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมการคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ รุ่นที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Next article
รายการแข่งขันทางโทรทัศน์มีผู้เข้าแข่งขันที่เป็นเด็ก และสื่อสังคมออนไลน์พูดถึงผู้เข้าแข่งขัน ที่หลายความคิดเห็นเป็นความคิดเห็นที่ละเมิดเด็ก