ออนไลน์ปลอดภัย

รายการแข่งขันทางโทรทัศน์มีผู้เข้าแข่งขันที่เป็นเด็ก และสื่อสังคมออนไลน์พูดถึงผู้เข้าแข่งขัน ที่หลายความคิดเห็นเป็นความคิดเห็นที่ละเมิดเด็ก

|| รักเกินรักมักทำร้าย ชื่นชมจนเกินเลยกลายเป็นละเมิดโดยไม่รู้ตัว ||

รายการแข่งขันทางโทรทัศน์หลายรายการมีผู้เข้าแข่งขันที่เป็นเด็ก และเป็นที่น่าตกใจว่า ในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการพูดถึงรายการ และพูดถึงตัวผู้เข้าแข่งขัน หลายความคิดเห็นเป็นความคิดเห็นที่ละเมิดเด็ก

“น้องน่ารักพี่ใจละลาย ไม่ไหวแล้ว”
“เห็นน้องแล้ว ขาพี่ข้างนึงก็ก้าวเข้าไปในคุก”
“โดนน้องตกให้ซะแล้ว ไอดังคุกๆเลย”
“คำว่าคุกสำหรับพี่มันก็แค่คุกกี้เท่านั้น”

ความคิดเห็นเหล่านี้ สื่อให้เห็นถึงความคิดในเชิงชู้สาวกับเด็ก ไม่มีใครรู้ว่าผู้ที่แสดงความคิดเห็นดังกล่าว มีความคิดและรสนิยมในทางใคร่เด็ก หรือเป็นเพียงความคิดเห็นที่คึกคะนองเกินจริงเท่านั้น

แต่ไม่ว่าจะเป็นความคิดจริงหรือแค่พิมพ์เล่น ๆ เรียกยอดไลก์ยอดรี ความคิดเห็นเชิงนี้ควรถูกแบนออกจากระบบความคิด เพราะไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ คุณได้ละเมิดเด็กไปแล้วทางออนไลน์

มีคำมากมายหลายคำที่ใช้ชื่นชมเด็ก ไม่ว่าจะชมที่นิสัย ความน่ารักและความสามารถ แต่ไม่ใช่การสื่อว่าเด็กน่ารักจนต้องลวนลามออนไลน์หรือละเมิดเด็กเช่นที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น

ลองคิดในทางกลับกัน ถ้าเด็กในรายการเป็นลูกเป็นหลานเรา เราจะรู้สึกอย่างไรเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาบอกว่า “น้องน่ารักจนพี่อยากเข้าไปอยู่ในคุก”

แล้วตัวเด็กเองล่ะ ถ้าได้มาเห็นความคิดเห็นแบบนี้ จะรู้สึกอย่างไร

แน่ใจหรือว่า สิ่งที่พิมพ์ไปคือความชื่นชมด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ขอให้แสดงความคิดเห็นต่อเด็กกันด้วยการให้เกียรติและตระหนักในตัวตนและสิทธิของเด็ก

ภาพประกอบ: Photo by Gilles Lambert on Unsplash

|| รักเกินรักมักทำร้าย ชื่นชมจนเกินเลยกลายเป็นละเมิดโดยไม่รู้ตัว ||

รายการแข่งขันทางโทรทัศน์หลายรายการมีผู้เข้าแข่งขันที่เป็นเด็ก และเป็นที่น่าตกใจว่า ในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการพูดถึงรายการ และพูดถึงตัวผู้เข้าแข่งขัน หลายความคิดเห็นเป็นความคิดเห็นที่ละเมิดเด็ก

“น้องน่ารักพี่ใจละลาย ไม่ไหวแล้ว”
“เห็นน้องแล้ว ขาพี่ข้างนึงก็ก้าวเข้าไปในคุก”
“โดนน้องตกให้ซะแล้ว ไอดังคุกๆเลย”
“คำว่าคุกสำหรับพี่มันก็แค่คุกกี้เท่านั้น”

ความคิดเห็นเหล่านี้ สื่อให้เห็นถึงความคิดในเชิงชู้สาวกับเด็ก ไม่มีใครรู้ว่าผู้ที่แสดงความคิดเห็นดังกล่าว มีความคิดและรสนิยมในทางใคร่เด็ก หรือเป็นเพียงความคิดเห็นที่คึกคะนองเกินจริงเท่านั้น

แต่ไม่ว่าจะเป็นความคิดจริงหรือแค่พิมพ์เล่น ๆ เรียกยอดไลก์ยอดรี ความคิดเห็นเชิงนี้ควรถูกแบนออกจากระบบความคิด เพราะไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ คุณได้ละเมิดเด็กไปแล้วทางออนไลน์

มีคำมากมายหลายคำที่ใช้ชื่นชมเด็ก ไม่ว่าจะชมที่นิสัย ความน่ารักและความสามารถ แต่ไม่ใช่การสื่อว่าเด็กน่ารักจนต้องลวนลามออนไลน์หรือละเมิดเด็กเช่นที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น

ลองคิดในทางกลับกัน ถ้าเด็กในรายการเป็นลูกเป็นหลานเรา เราจะรู้สึกอย่างไรเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาบอกว่า “น้องน่ารักจนพี่อยากเข้าไปอยู่ในคุก”

แล้วตัวเด็กเองล่ะ ถ้าได้มาเห็นความคิดเห็นแบบนี้ จะรู้สึกอย่างไร

แน่ใจหรือว่า สิ่งที่พิมพ์ไปคือความชื่นชมด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ขอให้แสดงความคิดเห็นต่อเด็กกันด้วยการให้เกียรติและตระหนักในตัวตนและสิทธิของเด็ก

Credit : Photo by Gilles Lambert on Unsplash

Previous article
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข่าวปลอม หรือ FAKE NEWS
Next article
การครอบครองส่งต่อและค้าขายสื่อลามกเด็กมีความผิดตามกฎหมายอาญา