สื่อลามกเด็ก คือ วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระทำทางเพศของเด็ก หรือกับเด็กที่อายุไม่เกิน 18 ปี โดยมีลักษณะสื่อไปทางลามกอนาจาร

การครอบครองส่งต่อและค้าขายสื่อลามกเด็กมีความผิดตามกฎหมายอาญา

  • ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อใช้ส่วนตัวหรือผู้อื่น จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็ก จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท
  • ทำไปเพื่อประสงค์แห่งการค้า จำคุก 3-10 ปี ปรับ 60,000 – 200,000 บาท