ออนไลน์ปลอดภัย

Privacy Setting

เมื่อ Google ออกมายอมรับว่าได้แอบฟังเสียงผู้ใช้จริง แม้จะบอกว่าทำไปเพื่อนำมาพัฒนา Google Assistant ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ตาม เราก็คงรู้สึกหวาดระแวงไม่น้อย เพราะไม่รู้ว่า ระบบที่ว่านั้น แท้จริงบันทึกอะไรไปบ้าง และถูกนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง และยังไม่แน่อีกว่า อาจจะไม่ใช่เพียง Google เท่านั้นที่แอบฟังเรา

เพื่อความสบายใจ เราอาจจะตั้งค่าโทรศัพท์มือถือให้ปิดไมโครโฟนไว้ เพื่อไม่ให้โดนแอบฟังอีกได้ มีขั้นตอนดังนี้

สำหรับระบบ iOS
1.ไปที่ตั้งค่า (Setting)
2.ไปที่ความเป็นส่วนตัว (Privacy)
3.เลือกไมโครโฟน (Microphone)
4.เลือกปิด Application ที่ต้องการ

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
1.ไปที่ตั้งค่า (Setting)
2.ไปที่แอพ (App)
3.เลือกแอพลิเคชั่นที่ต้องการปิด
4.เลือกการอนุญาต (Permission)
5.ปิดไมโครโฟน (Microphone)

นอกจากปิดไมโครโฟนแล้ว เรายังสามารถปิดการแสดงตำแหน่ง (Location) ในแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ด้วยวิธีการเดียวกัน

แต่การปิดไมโครโฟน อาจทำให้เราใช้คำสั่งเสียงใน Google Voice ไม่ได้ เช่นเดียวกับการปิดตำแหน่งจะทำให้เราแชร์ตำแหน่งหรือใช้แผนที่ไม่ได้ ซึ่งหากจำเป็นต้องใช้จริง ๆ ให้เปิดใช้อีกครั้ง แล้วปิดเมื่อเลิกใช้

เมื่อ Google ออกมายอมรับว่าได้แอบฟังเสียงผู้ใช้จริง แม้จะบอกว่าทำไปเพื่อนำมาพัฒนา Google Assistant ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ตาม เราก็คงรู้สึกหวาดระแวงไม่น้อย เพราะไม่รู้ว่า ระบบที่ว่านั้น แท้จริงบันทึกอะไรไปบ้าง และถูกนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง และยังไม่แน่อีกว่า อาจจะไม่ใช่เพียง Google เท่านั้นที่แอบฟังเรา

เพื่อความสบายใจ เราอาจจะตั้งค่าโทรศัพท์มือถือให้ปิดไมโครโฟนไว้ เพื่อไม่ให้โดนแอบฟังอีกได้ มีขั้นตอนดังนี้

สำหรับระบบ iOS
1.ไปที่ตั้งค่า (Setting)
2.ไปที่ความเป็นส่วนตัว (Privacy)
3.เลือกไมโครโฟน (Microphone)
4.เลือกปิด Application ที่ต้องการ

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
1.ไปที่ตั้งค่า (Setting)
2.ไปที่แอพ (App)
3.เลือกแอพลิเคชั่นที่ต้องการปิด
4.เลือกการอนุญาต (Permission)
5.ปิดไมโครโฟน (Microphone)

นอกจากปิดไมโครโฟนแล้ว เรายังสามารถปิดการแสดงตำแหน่ง (Location) ในแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ด้วยวิธีการเดียวกัน

แต่การปิดไมโครโฟน อาจทำให้เราใช้คำสั่งเสียงใน Google Voice ไม่ได้ เช่นเดียวกับการปิดตำแหน่งจะทำให้เราแชร์ตำแหน่งหรือใช้แผนที่ไม่ได้ ซึ่งหากจำเป็นต้องใช้จริง ๆ ให้เปิดใช้อีกครั้ง แล้วปิดเมื่อเลิกใช้

Previous article
Fake News – ข้อมูลลวง ลวงตา ลวงใจ (ตอนที่2)
Next article
อบรมรู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่น้อง ๆ สภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองข่อย จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย จังหวัดนนทบุรี วันที่ 26 กันยายน 2562