สื่อเผยแพร่

การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน ภัยออนไลน์จากคนแปลกหน้า

การ์ตูน Cyber Kid ตอน 2 Chat การ์ตูน Animation สอนทักษะการออนไลน์อย่างปลอดภัย (Safety Tips) และเรียนรู้เรื่องมารยาทเน็ต (Netiquette) รวมถึงเนื้อหากฎหมายไอซีที เพื่อการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อไอซีทีอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

การ์ตูน Cyber Kid ตอน 2 Chat การ์ตูน Animation สอนทักษะการออนไลน์อย่างปลอดภัย (Safety Tips) และเรียนรู้เรื่องมารยาทเน็ต (Netiquette) รวมถึงเนื้อหากฎหมายไอซีที เพื่อการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อไอซีทีอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

Previous article
การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน เด็กติดเกม
Next article
การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน Forwardmail