สื่อเผยแพร่

การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน เว็บไซต์ไม่เหมาะสม

การ์ตูน Cyber Kid ตอน 04 Website การ์ตูน Animation สอนทักษะการออนไลน์อย่างปลอดภัย (Safety Tips) และเรียนรู้เรื่องมารยาทเน็ต (Netiquette) รวมถึงเนื้อหากฎหมายไอซีที เพื่อการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อไอซีทีอย่างส­ร้างสรรค์และปลอดภัย

การ์ตูน Cyber Kid ตอน 04 Website การ์ตูน Animation สอนทักษะการออนไลน์อย่างปลอดภัย (Safety Tips) และเรียนรู้เรื่องมารยาทเน็ต (Netiquette) รวมถึงเนื้อหากฎหมายไอซีที เพื่อการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อไอซีทีอย่างส­ร้างสรรค์และปลอดภัย

Previous article
การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน Forwardmail
Next article
การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน Webcam