สื่อเผยแพร่

การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน SocialNetwork

การ์ตูน Cyber Kid ตอน 06 Social Network การ์ตูน Animation สอนทักษะการออนไลน์อย่างปลอดภัย (Safety Tips) และเรียนรู้เรื่องมารยาทเน็ต (Netiquette) รวมถึงเนื้อหากฎหมายไอซีที เพื่อการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อไอซีทีอย่างส­ร้างสรรค์และปลอดภัย

การ์ตูน Cyber Kid ตอน 06 Social Network การ์ตูน Animation สอนทักษะการออนไลน์อย่างปลอดภัย (Safety Tips) และเรียนรู้เรื่องมารยาทเน็ต (Netiquette) รวมถึงเนื้อหากฎหมายไอซีที เพื่อการเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อไอซีทีอย่างส­ร้างสรรค์และปลอดภัย

Previous article
การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน Webcam
Next article
การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน การโพสต์ข้อความบนเว็บบอร์ด