กฎหมายน่ารู้

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ในการดูแลเพื่อให้การใช้งานออนไลน์ปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ

– สร้างศักยภาพในการป้องกันรับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์โดยเน้นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หรือ CII ทั้งรัฐและเอกชน

– รับมือภัยคุกคามไซเบอร์วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินสถานการณ์ และเตรียมพร้อมรับมือ
หรือแก้ไข/หยุดปัญหาให้เร็วที่สุด

– ให้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศหรือ CII สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เช่น ISP โทรคมนาคม สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา)

ทั้งนี้ สามารถ Download ไฟล์พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ได้ที่ https://ictlawcenter.etda.or.th/de_laws/detail/de-laws-cyber-security-protection-act

ขอขอบคุณที่มาและภาพประกอบ
: Facebook ETDA Thailand (โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)

Previous article
การ์ตูนไซเบอร์คิดส์ ตอน ภัยเสี่ยงจากการใช้SmartPhone
Next article
การ์ตูนเด็กไทยทันสื่อ ICT ตอน ตามแฟชั่น