สื่อเผยแพร่

การ์ตูนชุดสิทธิและการปกป้องคุ้มครองเด็ก ตอน สอนวินัยเชิงบวก งดใช้ความรุนแรง

การ์ตูนชุดสิทธิและการปกป้องคุ้มครองเด็ก ตอน สอนวินัยเชิงบวก งดใช้ความรุนแรง โดย ไทยฮอตไลน์ เรียนรู้เรื่องการระมัดระวังในการโพสต์ภาพบนอินเทอร์เน็ต รู้จักรู้ทันเพื่อนออนไลน์ เรียนรู้ที่จะปฏิเสธการรับของจากคนแปลกหน้า ดูแลและปกป้องเด็กเล็ก และการฝึกสอนในเรื่องวินัยเชิงบวก งดใช้ความรุนแรงในการลงโทษเด็ก ขอขอบคุณข้อมูลจากเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย CRC Coalition Thailand

Previous article
การ์ตูนชุดสิทธิและการปกป้องคุ้มครองเด็ก ตอน การดูแลเด็กเล็ก
Next article
การ์ตูนครอบครัวสุขสันต์ รู้ทันสื่อโทรทัศน์ ตอนพิเศษ 1