สื่อเผยแพร่

การ์ตูนชุด พระอิน…เทอร์เน็ต ตอน ดี…ออนไลน์

เมื่อโลกออนไลน์แห่งมนุษย์โลกา มีผู้ปกครองเป็นพระอิน…เทอร์เน็ต ผู้ซึ่งคอยให้ความรู้และช่วยเหลือมนุษย์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ร่วมเรียนรู้ภารกิจของพระอิน…เทอร์เน็ตไปพร้อมกัน พร้อมสำรวจตัวเองว่ามีพฤติกรรมในการใช้งานบนไซเบอร์โลกาที่ผิดวิธีอยู่หรือไม่

สำหรับตอนที่ 5 นี้ มาเรียนรู้กันว่าวิธีการทำความดีบนโลกออนไลน์นั้นมีอะไรบ้าง วิธีใดถูก วิธีใดผิดแถมอาจถูกหลอกได้ ใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์และส่งมอบน้ำใจจากผู้ให้ที่ส่งถึงมือผู้รับจริงๆ ดีกว่า

การ์ตูนชุด “พระอิน…เทอร์เน็ต” จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันสื่อออนไลน์

การ์ตูนชุด “พระอิน…เทอร์เน็ต” จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันสื่อออนไลน์

Previous article
การ์ตูนชุด พระอิน…เทอร์เน็ต ตอน พระอิน...แย่แล้ว
Next article
โปสเตอร์ หยุดละเมิดหนู