สื่อเผยแพร่

การ์ตูนชุด พระอิน…เทอร์เน็ต ตอน โทรศัพท์ …ใหม่

เมื่อโลกออนไลน์แห่งมนุษย์โลกา มีผู้ปกครองเป็นพระอิน…เทอร์เน็ต ผู้ซึ่งคอยให้ความรู้และช่วยเหลือมนุษย์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ร่วมเรียนรู้ภารกิจของพระอิน…เทอร์เน็ตไปพร้อมกัน พร้อมสำรวจตัวเองว่ามีพฤติกรรมในการใช้งานบนไซเบอร์โลกาที่ผิดวิธีอยู่หรือไม่

สำหรับตอนที่ 2 อยากให้ลองสำรวจตัวเองดูว่าก่อนจะเปลี่ยนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น เราคำนึงถึงความคุ้มค่าดีหรือยัง หลงเชื่อโปรโมชั่นหรือเปล่า หรือทราบถึงข้อดีข้อเสียอะไรดีพอแล้วหรือไม่ เพราะปัจจุบันสมาร์ทโฟนแทบจะกลายเป็นอวัยวะอีกหนึ่งชิ้นของคนเราไปแล้ว และเปลี่ยนกันบ่อยๆ จนไม่รู้ว่าคิดกันดีแล้วหรือยังก่อนตัดสินใจ

การ์ตูนชุด “พระอิน…เทอร์เน็ต “จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันสื่อออนไลน์

Previous article
การ์ตูนชุด พระอิน...เทอร์เน็ต ตอน ขอดู...หน่อย
Next article
การ์ตูนชุด พระอิน…เทอร์เน็ต ตอน ความลับ....ของเด็กชาย