สื่อเผยแพร่

การ์ตูนชุด พระอิน…เทอร์เน็ต ตอน ขอดู…หน่อย

เมื่อโลกออนไลน์แห่งมนุษย์โลกา มีผู้ปกครองเป็นพระอิน…เทอร์เน็ต ผู้ซึ่งคอยให้ความรู้และช่วยเหลือมนุษย์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ร่วมเรียนรู้ภารกิจของพระอิน…เทอร์เน็ตไปพร้อมกัน พร้อมสำรวจตัวเองว่ามีพฤติกรรมในการใช้งานบนไซเบอร์โลกาที่ผิดวิธีอยู่หรือไม่

สำหรับตอนที่ 1 นี้ เป็นการเตือนให้ระมัดระวังสิ่งที่เรียกว่าการกลั่นแกล้งออนไลน์ (Cyber Bullying) ซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายดายเพราะการใช้ social media อย่างไม่รู้เท่าทัน รับเพื่อนแปลกหน้า โพสต์ข้อมูลส่วนตัว โพสต์ภาพที่ชัดเจนจนนำไปตัดต่อสร้างเป็น profile ปลอมได้โดยง่าย ผู้ใช้งาน social media ต้องระมัดระวังให้ดีครับ

การ์ตูนชุด “พระอิน…เทอร์เน็ต “จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันสื่อออนไลน์

Previous article
การ์ตูนเรียนรู้เพื่อป้องกันภัยออนไลน์ ตอน ผิดกับคอมพิวเตอร์ก็ผิดกฎหมาย
Next article
การ์ตูนชุด พระอิน…เทอร์เน็ต ตอน โทรศัพท์ ...ใหม่