เมื่อโลกออนไลน์แห่งมนุษย์โลกา มีผู้ปกครองเป็นพระอิน…เทอร์เน็ต ผู้ซึ่งคอยให้ความรู้และช่วยเหลือมนุษย์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ร่วมเรียนรู้ภารกิจของพระอิน…เทอร์เน็ตไปพร้อมกัน พร้อมสำรวจตัวเองว่ามีพฤติกรรมในการใช้งานบนไซเบอร์โลกาที่ผิดวิธีอยู่หรือไม่

สำหรับตอนที่ 1 นี้ เป็นการเตือนให้ระมัดระวังสิ่งที่เรียกว่าการกลั่นแกล้งออนไลน์ (Cyber Bullying) ซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายดายเพราะการใช้ social media อย่างไม่รู้เท่าทัน รับเพื่อนแปลกหน้า โพสต์ข้อมูลส่วนตัว โพสต์ภาพที่ชัดเจนจนนำไปตัดต่อสร้างเป็น profile ปลอมได้โดยง่าย ผู้ใช้งาน social media ต้องระมัดระวังให้ดีครับ

การ์ตูนชุด “พระอิน…เทอร์เน็ต “จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ รู้ทันสื่อออนไลน์