สื่อเผยแพร่

การ์ตูนครอบครัวสุขสันต์ รู้ทันสื่อโทรทัศน์ ตอนพิเศษ 1

ชุดการ์ตูนครอบครัวสุขสันต์ รู้ทันสื่อโทรทัศน์ ตอนพิเศษ 1 เพื่อเรียนรู้วิธีการดูแลลูกในการดูสื่อโทรทัศน์รายการต่างๆ ที่มีอยู่ เด็กอายุเท่าไรควรดูรายการอะไรตามการแบ่งระดับของอายุ มีทั้งสิ้น 3 ตอน โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

Previous article
การ์ตูนชุดสิทธิและการปกป้องคุ้มครองเด็ก ตอน สอนวินัยเชิงบวก งดใช้ความรุนแรง
Next article
การ์ตูนครอบครัวสุขสันต์ รู้ทันสื่อโทรทัศน์ ตอนพิเศษ 2