ชุดการ์ตูนเรียนรู้เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังภัยออนไลน์ ตอน การปกป้องคุ้มครองเด็กจากความรุนแรง สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์