ออนไลน์ปลอดภัย

ผู้สูงวัยกับความเสี่ยงบนโลกออนไลน์

เพราะปัจจุบันผู้สูงวัยเริ่มใช้สังคมออนไลน์และสื่อออนไลน์กันมากขึ้น จึงอาจพบกับภัยต่าง ๆ ที่อยู่ในโลกออนไลน์ได้ โดยพฤติกรรมที่ทำให้ผู้สูงวัยพบกับความเสี่ยงต่าง ๆ มีดังนี้

1.เชื่อข่าวที่แชร์ต่อ ๆ กันมาโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแชร์ต่อให้กับคนอื่น
2.เข้าไปดู link แปลก ๆ ที่ส่งมาเสี่ยงกับการติดไวรัส
3.ไม่อ่านเงื่อนไขรายละเอียดก่อนตกลง/ยอมรับ
4.ไม่ล็อกหน้าจอมือถือ
5.แชร์ภาพตัดต่อด้วยความเชื่อว่าเป็นภาพจริง

ดังนั้น ถ้าเรามีโอกาสได้สอนให้ผู้สูงวัยใช้สื่อหรือแม้แต่เราเป็นสูงวัย ก็ขอให้ระมัดระวังในการใช้สื่อออนไลน์ ด้วยการไม่แชร์ข่าวหรือรูปภาพโดยไม่ตรวจสอบก่อน ไม่เข้าไปดู link ที่แปลก ๆ อ่านเงื่อนไขการใช้งานก่อนตกลง และล็อกหน้าจอมือถือเมื่อไม่ใช้งาน หรือตั้งให้ล็อกหน้าจออัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานก็ได้

ขอบคุณที่มาและภาพประกอบ: เว็บไซต์ https://www.catcyfence.com โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

Previous article
การ์ตูนเรียนรู้เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังภัยออนไลน์ ตอน Cyber bullying คิดก่อนโพสต์
Next article
ดูแล ป้องกัน Online Privacy ของเรา ให้อยู่หมัด