ออนไลน์ปลอดภัย

กลรักลวงใจ (Romance Scammer) ภัยออนไลน์ของคนหารัก

เราจะต้องรู้เท่าทันเล่ห์กลพวกนี้ก่อนจะโดนหลอก จะโดนจีบทั้งทีก็ต้องเช็คโปรไฟล์คนที่มาจีบก่อน จะได้ไม่ต้องเสียทั้งหัวใจ และเสียทรัพย์สิน

ขอขอบคุณที่มาและภาพประกอบ
: ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน – ธนาคารแห่งประเทศไทย

Previous article
บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและโทษของผู้ฝ่าฝืนเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือมีผลบังคับใช้วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
Next article
6 สิ่งที่คุณไม่ควรโพสต์ไปบนโซเชียลมีเดียของคุณ