ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรม Young Safe Internet Leader วันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 โดย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดกิจกรรม Young Safe Internet Leader  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนที่มีความรู้และทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน จำนวน 100 คนจาก 20 โรงเรียนทั่วประเทศ

     ภายในค่าย Young Safe Internet Leader ได้เรียนรู้เรื่องความเสี่ยงต่างๆ ในโลกอินเทอร์เน็ต เช่น ข่าวปลอม (Fake News) โดย พี่โย (คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์) การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying) โดย พี่อ๋อ (ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช)  การละเมิดทางเพศออนไลน์ (Sexual Abuse) โดยพี่โจ้ (พ.ต.อ.มรกต แสงสระคู) กิจกรรมการเรียนรู้วิธี active learning ทำให้น้องๆ เข้าใจมากขึ้นว่าการตกเป็นเหยื่อ หรือเป็นผู้กระทำ ทำผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย บนโลกออนไลน์ได้ตลอดเวลา เมื่อตกเป็นเหยื่อจะช่วยเหลือตัวเองอย่างไร จะแจ้งความที่ไหน เอาหลักฐานอะไรไปแจ้ง ควรสงสารเห็นใจผู้ตกเป็นเหยื่อและช่วยเหลือเขาอย่างไร และจะมีส่วนช่วยป้องกันปัญหานี้ในสังคมได้อย่างไร เป็นการปลูกสร้างพลเมืองดิจิทัลอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคม เรียนรู้ทักษะการแสดงผลข้อมูลด้วยภาพและการเล่าเรื่อง (Data Visualization and Storytelling) พร้อมทั้งเปิดมุมมองเกี่ยวกับการทางานด้านดิจิทัลกับบริษัทชั้นนำ อาทิ Garena, LINE webtoon และ เด็กดี นอกจากนี้น้อง ๆ ได้คิดโครงการเกี่ยวกับภัยออนไลน์และรูปแบบกิจกรรมที่สามารถกระจายความรู้ที่ได้จากค่ายให้กับเพื่อนในโรงเรียนทั้ง 20 โรงเรียน

Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยปี 2562 วันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 ณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
Next article
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา Facebook ได้เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนพลเมืองดิจิทัลในเมืองไทย We Think Digital โดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของคณะที่ปรึกษาโครงการ กล่าวถึงการพัฒนาโครงการให้สอดรับกับสถานการณ์ประเทศไทย