ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยปี 2562 วันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 ณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยปี 2562 ณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

โดยในครั้งนี้มีการหารือประเด็นและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานร่วมกันใน 3 ปีข้างหน้า ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายซึ่งครบวาระในปีนี้ มีการอัพเดทสถานการณ์การคุ้มครองเด็กกับสื่อออนไลน์ แจกเครื่องมือการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ สร้างความชัดเจนในเรื่องการแจ้งและการช่วยเหลือผู้เสียหาย โดยสมาชิกเครือข่ายหากมีกรณีภัยออนไลน์ต่อเด็กก็จะส่งเคสมาที่ไทยฮอตไลน์เราดำเนินการต่อ จะมีการฟอร์มทีมช่วยเหลือเหยื่อเสริมกับหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้ทำงานได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Previous article
โปสเตอร์ ติดใจหรือติดเกม
Next article
กิจกรรม Young Safe Internet Leader วันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 โดย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์