สื่อเผยแพร่

ภาพลับเพื่อคนรัก เมื่อหมดรัก อาจไม่ลับ อย่าไว้ใจใคร beware sexting stalking

การ์ตูนแอนิเมชัน โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชุดที่ 1

Previous article
หวังเซ็กส์ออนไลน์ อันตรายกว่าที่คิด beware sextortion
Next article
แจกความสดใส แจกเครื่องกระตุ้นความใคร่ beware pedophile