สื่อเผยแพร่

หวังเซ็กส์ออนไลน์ อันตรายกว่าที่คิด beware sextortion

การ์ตูนแอนิเมชัน โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชุดที่ 1

Previous article
เพราะทุกคนต่างเป็นคนเหมือนกัน stop cyberbullying
Next article
ภาพลับเพื่อคนรัก เมื่อหมดรัก อาจไม่ลับ อย่าไว้ใจใคร beware sexting stalking