สื่อเผยแพร่

เพราะทุกคนต่างเป็นคนเหมือนกัน stop cyberbullying

การ์ตูนแอนิเมชัน โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชุดที่ 1

Previous article
ใจเขาใจเรา stop cyberbullying
Next article
หวังเซ็กส์ออนไลน์ อันตรายกว่าที่คิด beware sextortion