สื่อเผยแพร่

คาถาเมื่อเป็นเหยื่อของ cyber bullying

การ์ตูนแอนิเมชัน โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชุดที่ 2

Previous article
มีคนปลอมเฟซบุ๊กเราได้อย่างไรนะ?
Next article
ไม่โชว์ ไม่แชะ ไม่แชร์ รูปลับ ๆ