สื่อเผยแพร่

ซื้อของไม่ตรงปก Shopping Online

การ์ตูนแอนิเมชัน โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชุดที่ 2

Previous article
โปสเตอร์CyberBullyingการระรานทางไซเบอร์
Next article
เสียทุกอย่างกับการพนันออนไลน์