สื่อเผยแพร่

บาป 12 ประการ จากการใช้สื่อออนไลน์

การ์ตูนแอนิเมชัน โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชุดที่ 2

Previous article
เกรียนคีย์บอร์ด
Next article
โปสเตอร์การ์ตูน Cyber bullying การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์