สื่อเผยแพร่

มีคนปลอมเฟซบุ๊กเราได้อย่างไรนะ?

การ์ตูนแอนิเมชัน โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชุดที่ 2

Previous article
เล่นเกม แบบไม่ติดเกม
Next article
คาถาเมื่อเป็นเหยื่อของ cyber bullying