สื่อเผยแพร่

สถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์

การ์ตูนแอนิเมชัน โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชุดที่ 2

Previous article
เสียทุกอย่างกับการพนันออนไลน์
Next article
เล่นเกม แบบไม่ติดเกม