สื่อเผยแพร่

เกรียนคีย์บอร์ด

การ์ตูนแอนิเมชัน โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชุดที่ 2

Previous article
ใช้สื่อช่วยเลี้ยงเด็ก ได้มั๊ย?
Next article
บาป 12 ประการ จากการใช้สื่อออนไลน์