สื่อเผยแพร่

เล่นเกม แบบไม่ติดเกม

การ์ตูนแอนิเมชัน โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชุดที่ 2

Previous article
สถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์
Next article
มีคนปลอมเฟซบุ๊กเราได้อย่างไรนะ?