สื่อเผยแพร่

ไม่โชว์ ไม่แชะ ไม่แชร์ รูปลับ ๆ

การ์ตูนแอนิเมชัน โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชุดที่ 2

Previous article
คาถาเมื่อเป็นเหยื่อของ cyber bullying
Next article
ใช้สื่อช่วยเลี้ยงเด็ก ได้มั๊ย?