สื่อเผยแพร่

โปสเตอร์การ์ตูน แช็ตไม่ต้องกล้องไม่เปิด

จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ มูลนิธิสายเด็ก สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โปสเตอร์การ์ตูน แช็ตไม่ต้องกล้องไม่เปิด
Previous article
โปสเตอร์การ์ตูน ตรวจสอบเนื้อหา Fake News
Next article
โปสเตอร์การ์ตูน ถูกล่วงละเมิดทำยังไงดี