สื่อเผยแพร่

โปสเตอร์การ์ตูน ไม่ส่งภาพหรือข้อมูลสำคัญเพื่อป้องกันการแบล็กเมล

จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ มูลนิธิสายเด็ก สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โปสเตอร์การ์ตูน ไม่ส่งภาพหรือข้อมูลสำคัญเพื่อป้องกันการแบล็กเมล
Previous article
โปสเตอร์การ์ตูน ไม่ส่งภาพลับระงับเหตุร้าย
Next article
โปสเตอร์การ์ตูน เล่น SOCIAL อย่างไรให้สนุก