สื่อเผยแพร่

โปสเตอร์การ์ตูน FAKE NEWS ข่าวปลอม

จัดทำโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ มูลนิธิสายเด็ก สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โปสเตอร์การ์ตูน FAKE NEWS ข่าวปลอม

>> คลิกดาวน์โหลด โปสเตอร์การ์ตูน FAKE NEWS ข่าวปลอม <<

Previous article
โปสเตอร์การ์ตูน Cyber bullying การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
Next article
โปสเตอร์การ์ตูน การละเมิดออนไลน์