สื่อเผยแพร่

อินโฟกราฟิก แนวปฏฺิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กกรณีภัยออนไลน์

โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


** กรุณากดที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลด **

Previous article
แนวปฏฺิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กกรณีภัยออนไลน์
Next article
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ร่วมอบรมพัฒนาสายด่วนรับสายคดีอาชญากรรมไซเบอร์ 1441 ตำรวจคดีละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ TICAC และอัยการ ณ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท.