ข่าวและกิจกรรม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ร่วมอบรมพัฒนาสายด่วนรับสายคดีอาชญากรรมไซเบอร์ 1441 ตำรวจคดีละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ TICAC และอัยการ ณ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท.

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ร่วมอบรมพัฒนาสายด่วนรับสายคดีอาชญากรรมไซเบอร์ 1441 ตำรวจคดีละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ TICAC และอัยการ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท.

โดยมีท่านรอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร เปิดงาน และคุณนนท์ Chayanont Rungruangsuk กล่าวถึงความสำคัญของโครงการและการสนับสนุนงานในประเทศไทยของ #มูลนิธิฮันน์ไซเดล #HannsSeidelFoundation ทีมวิทยากรนำทีมโดยคุณหมอวนิดา วนิดา เปาอินทร์ คุณหมอติรยา คุณหมอลลิต และคุณโอปอ Opor Opal ร่วมแบ่งปันความรู้เรื่องการให้คำปรึกษาแนะนำและการรับเคสทางโทรศัพท์

Previous article
อินโฟกราฟิก แนวปฏฺิบัติสำหรับสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเด็กกรณีภัยออนไลน์
Next article
วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัย สำหรับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก