สื่อเผยแพร่

วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัย สำหรับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก

โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ Terrs Des Hommes Netherland สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัย_พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก
Previous article
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ร่วมอบรมพัฒนาสายด่วนรับสายคดีอาชญากรรมไซเบอร์ 1441 ตำรวจคดีละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ TICAC และอัยการ ณ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท.
Next article
วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัย ครูและโรงเรียน