ข่าวและกิจกรรม

โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (1 มิถุนายน 2565)

สายด่วนอินเทอร์เน็ต ไทยฮอตไลน์ เว็บไซต์ www.thaihotline.org ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยนโยบายนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และทราบถึงทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

www.thaihotline.org เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าใช้ การสืบค้นข้อมูล เพื่อทำให้เข้าใจพฤติกรรมและตอบสนองความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ เพื่อปรับแต่งตัวเลือกฟังก์ชันการใช้งาน รวมไปถึงเพื่อการพัฒนา Big data และ A.I. (ปัญญาประดิษฐ์) ต่อไปในอนาคต

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

www.thaihotline.org มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข การควบคุมและการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล รวมถึงตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่ www.thaihotline.org ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการให้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชี

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทั่วไป เช่น คุกกี้ (cookies) ซึ่งจัดเก็บเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือบริการเว็บไซต์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเฉพาะบุคคลในการแสดงผล รวมถึงรักษาบรรยากาศการใช้งานโดยรวม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่จะสามารถบ่งชี้ถึงตัวบุคคลของผู้เข้าใช้งานได้ คุกกี้โซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถแบ่งปันเนื้อหากับเพื่อน ๆ และเครือข่ายได้

การแจ้งเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายบนเว็บไซต์แห่งนี้ จะให้ผู้ใช้กรอกชื่อ-นามสกุล อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามกรณีที่แจ้ง ซึ่งผู้ใช้จะให้หรือไม่ให้ข้อมูลในส่วนนี้ก็ได้

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จัดเก็บตามข้อบังคับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การให้ความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีผลเป็นการยินยอมให้ www.thaihotline.org เก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้

สำหรับข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซึ่ง www.thaihotline.org จะต้องจัดเก็บตามกฎหมาย ยังคงต้องจัดเก็บอยู่ต่อไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ขั้นตอนการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ จะมีการแจ้งวัตถุประสงค์ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด มีการขออนุญาตก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อเพื่อถอนความยินยอมได้ที่ https://www.thaihotline.org/contact-us โดยติดต่ออีเมล postmaster@thaihotline.org ระบุว่าต้องการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ทีมงานจะติดต่อกลับเจ้าของข้อมูลเพื่อแจ้งข้อควรทราบก่อนดำเนินการ

การแลกเปลี่ยนข้อมูล

www.thaihotline.org ไม่มีนโยบายจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการในลักษณะเจาะจงเป็นรายบุคคลหรือบ่งชี้ถึงตัวบุคคลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายเท่านั้น

การปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

www.thaihotline.org ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว

ติดต่อเรา

ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือต้องการขอใช้สิทธิของผู้ใช้งาน สามารถติดต่อมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ซึ่งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยฮอตไลน์ ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2860-1358 หรือทางอีเมล postmaster@thaihotline.org

Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย การใช้สื่อออนไลน์อย่างฉลาดรู้เท่าทัน กิจกรรม เชียงของ เรียนรู้ สู้ภัยออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.เชียงราย
Next article
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองและครูแกนนำ เพื่อการปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่