มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมเยาวชนแกนนำเยาวชน ROAR เพื่อการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัย วันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ วัฒนา วิลเลจ รีสอร์ท จ. ตาก ร่วมกับ มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน หรือ Help without Frontiers, Rays of Youth, Save the Children และ KSNG ที่ อ.แม่สอด จ. ตาก  ผ่าน app , vdo และเกม รวมถึงหลักสูตรต่าง ๆ เช่น

  • การสืบค้น เก็บหลักฐาน และการ report
  • law and responsibility
  • DC
  • DQ
  • Deep Listening
  • Child Friendly Interview