ข่าวและกิจกรรม

วันที่ 29 กันยายน 2565 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย อบรมพัฒนาครู เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย อบรมพัฒนาครู เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ จากโรงเรียนในพื้นที่การศึกษาเขต 1 ราชบุรี จำนวนร่วม 100 คน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ วันที่ 29 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

จากการอบรมครั้งนี้คุณครูได้เรียนรู้วิธีการ กรูมมิ่งเด็ก รวมไปถึงการสังเกตว่าเด็กกำลังถูกกรูมมิ่งจากคนร้ายในเยื้องต้นได้ อีกทั้งยังได้เรียนรู้แนวทางในการให้คำปรึกษากับเด็กในกรณีที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากสถานการณ์ของภัยออนไลน์

Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมผลักดันให้ จ.นครราชสีมา เป็นจังหวัด 1 ใน 10 จังหวัดนำร่องเมืองรู้เท่าทันสื่อ วันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
Next article
ประกาศรายชื่อสุ่มจับรางวัล จากการตอบแบบสำรวจสถานการณ์ภัยออนไลน์ในเด็ก ปี 2565 รางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท เช่น สมาร์ทโฟน 10 รางวัล ถุงผ้า 20 รางวัล หมวกTHL 10 รางวัล หนังสือ AR ทะลุมิติ 10 รางวัล