ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ 2566 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 10 มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เราร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ 2566 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีการจัดนิทรรศการพาน้อง ๆ เล่นเกมให้ความรู้เรื่องภัยออนไลน์และการป้องกัน แจกของรางวัลเด็กๆ สนุกสนานมากค่ะ ร่วมทั้งยังขึ้นเวทีให้ความรู้น้อง ๆ ในการสัมมนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชนไทยห่างไกลภัยออนไลน์ด้วยค่ะ

Previous article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เพื่ออบรมครูรู้เท่าทันภัยออนไลน์ ความเข้มแข็งที่สร้างได้จากครูสู่นักเรียน รุ่นที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 จ.ลำพูน
Next article
4 คำศัพท์ทรงอย่างแบด ที่เด็กต้องรู้ ผู้ใหญ่ต้องดูแล เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กบนออนไลน์