ออนไลน์ปลอดภัย

ออนไลน์ปลอดภัย ห่างไกล Hate Speech

Hate Speech คืออะไร

หากเราจะแปลคำว่า Hate Speech โดยตรง จะหมายถึงคำพูดที่สร้างความเกลียดชัง แต่รูปแบบของ Hate Speech  มิใช่เพียงแค่คำพูดเท่านั้น ยังรวมถึงการสื่อสารทุกรูปแบบ ทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพวาด วีดีโอ หรือสื่อต่าง ๆ ที่เป็นการยุยงให้เกิดความเกลียดชัง เกิดอคติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล หากเป็นการสร้างความเกลียดชังผ่านทางออนไลน์ ยิ่งจะแพร่กระจายไปได้ไกล รวดเร็วและสร้างผลกระทบกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมาก

หากเราต้องการสร้างพื้นที่ออนไลน์ให้ปลอดภัยสำหรับทุกคน เราต้องช่วยกันหยุดยั้ง Hate speech ทางออนไลน์ ซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

  1. เริ่มต้นที่ตัวเราเอง โดยการไม่สนับสนุน ไม่ร่วมออกความคิดเห็น ไม่เผยแพร่เนื้อหาที่เป็น Hate Speech
  2. คอยดูแลตักเตือน คนรอบข้าง ชี้ให้เห็นถึงผลเสียหรือผลกระทบเพื่อไม่ให้สนับสนุนหรือเผยแพร่สิ่งเหล่านั้น
  3. ควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเครือข่าย เพื่อสร้างความตระหนักในสังคม

เพื่อสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ ถ้าพบเห็นการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง( Hate Speech) เราควรรายงานทุกครั้งที่พบเห็น

บนแพลตฟอร์มต่าง เมื่อผู้ดูแลพบเห็นก็จะลบออกทันทีเพื่อไม่ให้มีผู้ที่แชร์ต่อและมีผู้พบเห็นน้อยที่สุด

#หยุดการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชัง

#มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

Previous article
การระรานทางไซเบอร์ (Cyber Bullying)
Next article
อยู่อย่างปลอดภัย  ไม่ต้องกลัวสายชาร์จดูดข้อมูล