ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้เด็กและเยาวชนสู้ภัยออนไลน์ ให้กับเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและแกนนำเด็กเยาวชน 50 คน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วันที่ 19 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้เด็กและเยาวชนสู้ภัยออนไลน์ โดยให้ความรู้ ติดอาวุธ และมอบเครื่องมือในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและแกนนำเด็กเยาวชน 50 คน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Previous article
ภารกิจสร้างนักสืบหญิงเพื่อเพื่อนหญิง ต่อสู้กับภัยคุกคามทางออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้เรื่องการคุกคามทางเพศ การป้องกัน และการช่วยเหลือเพื่อน ในโครงการ Girls in Tech Detecthon Detecthon 2 กับ เพื่อนหนูใครอย่าแตะ สนับสนุนโดย Hanns Seidel Foundation Thailand และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ณ โรงแรม TK Palace แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร วันที่ 8-9 เมษายน 2566 
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนอุดรธานีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ วันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี