ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับ “การคุ้มครองเด็ก” จัดโดย มูลนิธิฮันส์ ซีเดล จัดการกับ Mr. Bernhard Egger ผู้บังคับการตํารวจอาชญากรรมบาวาเรียน วันที่ 26-27 เมษายน 2566

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2023 มูลนิธิฮันส์ ซีเดลร่วมกับสถาบันนายร้อยตํารวจ หลวง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับ “การคุ้มครองเด็ก” กับนายเบอร์นฮาร์ด เอ็กเกอร์ ผู้บังคับการตํารวจอาชญากรรมบาวาเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการและเทคนิคการคุ้มครองเด็กออนไลน์โดยเรียนรู้จากตัวอย่างของบาวาเรียน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักเรียนนายร้อยตํารวจจาก หลวง สถาบันนายร้อยตํารวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประเทศไทย อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อเด็ก – หน่วยงาน TICAC และองค์กรพลเรือน เช่น มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย Childline, Shero และช่วยเด็ก เราขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกคนสําหรับการให้ข้อมูลและจะมาถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันที่ 26-27 เมษายน 2023 มูลนิธิ Hanns Seidel ร่วมกับสถาบันนายร้อยตํารวจ หลวง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับ “การคุ้มครองเด็ก” กับ Mr. Bernhard Egger ผู้บังคับการตํารวจอาชญากรรมบาวาเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการและเทคนิคการคุ้มครองเด็กออนไลน์โดยเรียนรู้จากตัวอย่างของบาวาเรียน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักเรียนนายร้อยตํารวจจาก หลวง สถาบันนายร้อยตํารวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประเทศไทย อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อเด็ก – หน่วยงาน TICAC และองค์กรพลเรือน เช่น มูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย Childline, Shero และช่วยเด็ก ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกๆท่านที่ให้ข้อมูลและร่วมกันจัดการกับประเด็นสําคัญ การบังคับใช้กฎหมาย และประชาสังคม

นอกจากนี้ เราขอแสดงความขอบคุณ พันตํารวจโท เสนิตย์ สําราญสําราญกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตํารวจ หลวง สําหรับการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เสริมสร้างความร่วมมือและมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่าง หลวง ตํารวจไทย ตํารวจบาวาเรียน และ ประเทศไทย นอกจากนี้ ดร.ซูซาน ลูเธอร์ ผู้อํานวยการสถาบันเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศของ HSF ดร.ซูซาน ลูเธอร์ เครียดความสําคัญของการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างการบังคับใช้กฎหมายและสังคมพลเรือนในการต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์จากเด็กออนไลน์

Previous article
ขอเชิญชวนร่วมงานเสวนา เปิดวิสัยทัศน์พรรคการเมืองไทยกับนโยบายคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพฯ
Next article
เปิดวิสัยทัศน์พรรคการเมืองไทยกับนโยบายคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรมพาลาซโซ่ ถ.รัชดา