ข่าวและกิจกรรม

อบรมแกนนำเยาวชน 10 จังหวัด ในหลักสูตร พอกันทีกรูมมิ่ง วันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ณ วาสนาดีแคมป์รีสอร์ท จ.ราชบุรี

อบรมแกนนำเยาวชน 10 จังหวัด พร้อมพี่ ๆ ตำรวจ TICAC อบรมเสร็จพร้อมขยายผลต้านภัยออนไลน์ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรูมมิ่ง กับ “พอกันทีกรูมมิ่ง” หลักสูตรสร้างภูมิคุ้มกันและแจ้งเหตุ/ขอความช่วยเหลือเมื่อถูกล่อลวงละเมิดทางเพศ ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอินเทอร์เน็ตและมูลนิธิศานติวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ณ วาสนาดีแคมป์รีสอร์ท จ.ราชบุรี


Previous article
อบรมเชิงปฏิบัติการ สูงวัยสร้างสรรค์ รู้เท่าทันภัยออนไลน์ โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วันที่ 10 มิถุนายน 2566 โรงแรมนาดี จังหวัดขอนแก่น
Next article
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง การป้องกันภัยคุกคามทางเพศในโลกออนไลน์ ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 18 มิถุนายน 2566