วันที่ 7 สิงหาคม 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับเชิญร่วมในโครงการมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม รู้เท่าทันภัยออนไลน์ ประจำปี 2566 จัดโดยกิจกรรมจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม โดยมีท่านวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ร่วมชมนิทรรศการ กิจกรรมการเสวนา”รู้เท่าทันภัยออนไลน์” และ ประกวดคลิป VDO และ TikTok