ข่าวและกิจกรรม

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากร ในกิจกรรมการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ วันที่ 22 สิงหาคม 2566

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ทีมมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการการ ขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์ จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ โดยคุณชนมณัฐ รอดบุญทำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟังการบรรยายในหัวข้อสถานการณ์และผลกระทบจากการใช้สื่อออนไลน์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น ภัยละเมิดทางเพศ ไซเบอร์บูลลี่ พนันออนไลน์ และความรุนแรงรูปแบบต่างๆ และการเสริมสร้างการผลิตสื่อสร้างสรรค์และฝึกผลิตสื่อ โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นและปลาย เข้าร่วมกิจกรรม รวม 92 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษPrevious article
Cyber Stalking การติดตามคุกคามทางไซเบอร์
Next article
การอบรมออนไลน์ แกนนำเด็กและเยาวชนสู้ภัยออนไลน์ โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566